Լույս է տեսել «Ինչպե՞ս կատարել հղումներ․ մեթոդական ուղենիշներ» ձեռնարկը։

Ձեռնարկի հեղինակը Սոցիեսի համահիմնադիր Սոնա Բալասանյանն է։

Ձեռնարկում ներկայացված է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Առաջարկվող մեթոդական ուղենիշների հիմնական նպատակն ակադեմիական հանրության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես՝ ուսանողներին աղբյուրների բազմազան տիպերին հղում կատարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության մասին գաղափար տալն է: Այն նաև միջազգայնորեն ընդունելի հղման ընթացակարգերին հետևելու ակադեմիական գործընթացի խթանման նպատակ ունի:

Մեթոդական ձեռնարկի առցանց տարբերակը հասանելի է հանրության համար։