Արմինե Ղալամդարյան

հետազոտական կրթաթոշակառու

Արմինեն ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող է և սովորում է Սոցիոլոգիա մասնագիտության ավարտական կուրսում։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակներում են աշխատանքի փոխակերպումները հետարդյունաբերականության համատեքստում, փողի սոցիոլոգիան թվայնացման գործընթացների տեսանկյունից, ցանցային հասարակության հայեցակարգերը, ինչպես նաև նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանությունը։