Հայաստանյան երիտասարդների ապագայի պլանավորումը և պրեկարային աշխատանքը

Աստիճանաբար աշխատանքին բնորոշ են դառնում անկայունությունը, անկանխատեսելիությունը, ռիսկայնությունը։ Պրեկարայնությունն աշխատանքի այս հատկությունների հանրագումարն է։

Երիտասարդների կամավորական գործունեության գաղափարախոսական հիմքերն ու մշակութային դրսևորումները Հայաստանում [հոդված]

Հոդվածն ուղղված է հայաստանյան երիտասարդների կամավորական գործունեության գաղափարախոսական եւ մշակութային ասպեկտների վերհանմանը։