առօրեականացնելով գիտական գիտելիքը

Քաղաքային համակեցության տարածական առանձնահատկությունները. Հարություն Վերմիշյան

Ըմբռնելու համար, թե ինչպիսին է քաղաքային համակեցության որակը և ինչ քայլեր է պետք է ձեռնարկել այն բարելավելու ուղղությամբ, անհրաժեշտ է բացահայտել քաղաքային տարածության կառուցվածքն ու դրա գործառման մեխանիզմները: