Հայկ Սմբատյան

ծրագրերի և հաղորդակցության համակարգող

Հայկը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ է։ Ներկայումս նա անկախ հետազող է։ Հայկը մասնագիտացած է կոնֆլիկտի սոցիոլոգիայի և ընդհանուր կոնֆլիկտաբանության ուսումնասիրություններում։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակներում են Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, մարդու իրավունքները, երիտասարդության և մեդիայի հիմնախնդիրները։

2020-այսօրՈւփսալայի համալսարան (Շվեդիա), մագիստրատուրա
«Կոնֆլիկտների և խաղաղության ուսումնասիրություններ»
2019-այսօրԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2018Օսլոյի համալսարան (Նորվեգիա), ակադեմիական կուրս
«Խաղաղության հետազոտություններ»
2017-2019ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
«Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն»
2016Հարավային Իլինոիսի համալսարան (ԱՄՆ), ակադեմիական կուրս
Հանրային քաղաքականություն
2013-2017ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2018-այսօրՀետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան
2018-այսօրԻմեջին կենտրոն (Imagine Center for Conflict Transformation) Journal of Conflict Transformation
2020Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն
2019-2020ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (UNDP)
2019-2020Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ-Հայաստան
2019Peaceful Change Initiative NGO
2018Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն ՀԿ
2016-2018Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում ՀԿ

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

2019-2020Տնտեսական սոցիոլոգիա
2018Հասարակություն և հաղորդակցություն

Գրքեր և զեկույցներ

Ապատեղեկատվության տարածման օրինաչափությունները հայաստանյան առցանց մեդիայում․ սոցիոլոգիական հետազոտություն։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն․-Եր․։ 2021 [հեղինակ]
Բռնության մշակույթը Հայաստանում։ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ․-Եր․։ 2020 [համահեղինակ]
Ինչպե՞ս կատարել հղումներ։ Մեթոդական ուղենիշներ։ Ս. Բալասանյան.- Եր.։ «Զարտպրինտ» ՍՊԸ, 2020 [խմբագիր]
Ի՞նչ է արդարությունը. արդարության ընկալուﬓերը հայաստանցիների շրջանում։ Մարդու իրավունքների հետազոտությունների կենտրոն․-Եր․։ 2018 [համահեղինակ]
Վեբ-բովանդակության մատչելիության մասին իրազեկվածությունը ՀՀ ՏՏ ոլորտի մասնագետների շրջանում: Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում ՀԿ․-Եր։ 2018 [հեղինակ]
Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում։ Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում ՀԿ․-Եր։ 2018 [համահեղինակ]
Թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարը զինված ուժերում։ Ուսումնական ձեռնարկ։ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն․- Եր․։ «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2016 [համահեղինակ]

Հոդվածներ

Smbatyan H. (2021) Civilian Participation in Interstate War: Unfolding
Voluntary Collective Action in Nagorno-Karabakh War
PAX et BELLUM Journal, Uppsala, 57-69․
Smbatyan H. (2019) Challenging the Reality-Conception Split in Conflict Studies: Participatory Methodologies Under FocusJournal of Global Development and Security Studies, Eurasia International University, Yerevan, 127-155․
Սմբատյան Հ․ (2019) Մասնակցային մեթոդաբանության կիրառման հնարավորությունները Արցախյան կոնֆլիկտի ուսումնասիրություններում։ Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 222-229։
Smbatyan H., Jumayeva L., Hasanova N., Grigoryan E. (2019) Reflections on Scenarios on the Peaceful Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict in Armenia and Azerbaijan. Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation, 4(1), 122-151․
Սմբատյան Հ․ (2018) Արցախյան կամավորական շարժման սոցիոլոգիական իմաստավորումը Քառօրյա պատերազմի համատեքստում, ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 1.2(25), ԵՊՀ հրատ․, Երևան, 262-270։
Smbatyan H. (2016) Official News Coverage of ‘Four-Day April War’ by Nagorno-Karabakh Defense Ministry: Frame Analysis, Security Issues in the Modern Societies, YSU Publishing House, Yerevan, 248-253.