Լիլիթ Բաբայան

ծրագրերի ղեկավար

Լիլիթը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ է։ Նա ներկայումս ԵՊՀ սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս է, ինչպես նաև ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ։ Լիլիթը մասնագիտացած է բազմաոլորտ սոցիոլոգիական հետազոտական մեթոդաբանությունների բնագավառում։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակներում են հետխորհրդային փոխակերպումները և ոչ ֆորմալ սոցիալ-տնտեսական պրակտիկաները։

2018-այսօրԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2016-2018ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
«Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն»
2012-2016ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2015-այսօրԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
2015-այսօրՀետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան
2016-2017Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն
2016«R-insights» հետազոտական և խորհրդատվական կենտրոն
2013Սոցիոսկոպ ՀԿ
2012-2013Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

2019-այսօրՍոցիոլոգիական պրակտիկում
2019-այսօրՏնտեսական սոցիոլոգիա
2018Հասարակություն և հաղորդակցություն
Հոդվածներ
Iskandaryan L. (2020) The Pubs of Yerevan as Spaces of Post-Soviet Transformation, BANBER: Bulletin of Yerevan University-Sociology, Yerevan: YSU press., 1(31), 24-35
Iskandaryan L. (2017) The Role Played by Parents in the Career Choices of University Applicants in Yerevan, YSU Publications, Yerevan, 1.4 (21) (in Armenian)
Atanesyan A., Melkonyan N., Iskandaryan L., Khachikyan A. (2017) Perceptions of The Yerevan Youth on Europe and Europeans, 21st Century, 6(76) (in Armenian)
Iskandaryan L. (2017) Europe as a Community and an Image: Research Approaches // Youth Perceptions of Europe in the Context of Contemporary Geopolitical Transformations (the cases of Krasnodar and Yerevan), Krasnodar, Kuban State University, 56-68 (in Russian)
Atanesyan A., Melkonyan N., Iskandaryan L., Khachikyan A. (2017) Europe as a Significant Other: Europe and Europeans in the Perceptions of Yerevan Youth // Youth Perceptions of Europe in the Context of Contemporary Geopolitical Transformations (the cases of Krasnodar and Yerevan), Krasnodar, Kuban State University, 109-131 (in Russian)