Մարիամ Միրզոյան

հետազոտական կրթաթոշակառու

Մարիամը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի շրջանավարտ է։ Մարիամի հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչների կենսափորձի և գյուղատնտեսական հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունները, նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանությունը, մոնիթորինգային և խառը մեթոդներով հետազոտությունները։