Ծանոթացեք Սոցիեսի մարդկանց հետ։

Մեր թիմում կրթությամբ և մասնագիտությամբ սոցիոլոգներ են՝ մասնագիացած հետազոտական մի շարք բնագավառներում։


Հարություն Վերմիշյան

նախագահ, համահիմնադիր

Հարությունը սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու է։ Ներկայումս նա ԵՊՀ սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչն է։ Հարությունի հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները ներառում են սոցիոլոգիայի տեսությունը և պատմությունը, նարատիվ մեթոդաբանությունը, ինքնության հիմնահարցերը, գյուղի և քաղաքի սոցիոլոգիան։

harutyun@socies.am

Լիլիթ Բաբայան

նախագծերի ղեկավար

Լիլիթը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ է։ Նա ներկայումս ԵՊՀ սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս է, ինչպես նաև ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ։ Լիլիթը մասնագիտացած է բազմաոլորտ սոցիոլոգիական հետազոտական մեթոդաբանությունների բնագավառում։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակներում են հետխորհրդային փոխակերպումները և ոչ ֆորմալ սոցիալ-տնտեսական պրակտիկաները։

lilit@socies.am

Հայկ Սմբատյան

ծրագրերի օգնական

Հայկը ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ասպիրանտ է։ Ներկայումս նա անկախ հետազող է։ Հայկը մասնագիտացած է կոնֆլիկտի սոցիոլոգիայի և ընդհանուր կոնֆլիկտաբանության ուսումնասիրություններում։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակնրում են Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, մարդու իրավունքները, երիտասարդության և մեդիայի հիմնախնդիրները։

hayk@socies.am

Սրբուհի Միչիկյան

նախագծերի օգնական

Սրբուհին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրոս է։ Ներկայումս նա անկախ հետազոտող է։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են քաղաքի սոցիոլոգիան և նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանությունը։

srbuhi@socies.am


հիմնադիրներ

Հարություն Վերմիշյան

Սոնա Բալասանյան

Լիանա Բալյան


ուզու՞մ եք աշխատել մեզ հետ