Ծրագիրն իրականացվում է USAID-ի ֆինանսական աջակցությամբ։