Սրբուհի Միչիկյան

նախագծերի համակարգող

Սրբուհին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրոս է։ Ներկայումս նա անկախ հետազոտող է։ Նրա հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են քաղաքի ու հանրային տարածության սոցիոլոգիան և նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանությունը։

2019-այսօրԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
«Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն»
2020Հրադեց Կռալովեի համալսարան (Չեխիա), Erasmus+ փոխանակման ծրագիր
«Սոցիոլոգիա»
2015-2019ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2012-2015«ՄՖԲ» ֆինանսական ակադեմիա
«Ֆինանսներ և հաշվապահություն»
2019-այսօրԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերություն
2016-2019Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
2020Նիդերլանդների և Ֆլանդրիայի հավատարմագրման կազմակերպություն (NVAO)
2019-2020Օքսֆորդի համալսարան, Կրթության ֆակուլտետ
2017-2019Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիա ՀԿ
2018Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ
2017-2018Հույսի կամուրջ ՀԿ
Հոդվածներ
Michikyan S., Vermishyan H. (2020) “The transformation of urban public space of Post-soviet Yerevan: the case of Northern Avenue”// BANBER: Bulletin of Yerevan University Sociology, N1, Yerevan: YSU press, 1(31), pp. 3-15.
Michikyan S. (2019) Manifestation оf Military Character in Graffiti, picturing Military Servants perished during Four-Day April War, YSU SSS Collection of Articles, YSU Pub., Yerevan 1.4 (30), 288-297