Տատյանա Դարբինյան

հետազոտական կրթաթոշակառու

Տատյանան ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող է և սովորում է Սոցիոլոգիա մասնագիտության ավարտական կուրսում։ Տատյանայի հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են մասնակցայնության հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության և երիտասարդության ոլորտներում, կամավորության ուսումնասիրությունները, նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանությունը և խառը մեթոդներով հետազոտությունները։