Տատյանա Դարբինյան

ծրագրերի և հաղորդակցության համակարգող

Տատյանան ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրանտ է և սովորում է Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն բաժնում։ Տատյանայի հետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են կամավորականության և մասնակցայնության հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության և երիտասարդության ոլորտներում, երիտասարդների ինքնության ուսումնասիրությունները, նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանությունը։

2021-այսօրԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
«Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն»
2022Լյուդվիգսհաֆենի տնտեսագիտության և հասարակության համալսարան (Գերմանիա)
Erasmus+ փոխանակման ծրագիր
2017-2021ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2018-այսօրԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերություն
2021-2022Հետազոտական կրթաթոշակառու, ՍՈՑԻԵՍ փորձագիտական կենտրոն,
«Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար (ԴԱՏԱ)» ծրագիր
2021-2022«Երիտասարդները հանուն հավասարության․ ներառականության մշակույթի
խթանումը Հայաստանի մարզերի երիտասարդների շրջանում» ծրագիր
2020-2021Բրեվիս
Vermishyan H., Darbinyan T. (2021) “Ideological Foundations and Cultural Manifestations of Youth Volunteering in Armenia”// BANBER: Bulletin of Yerevan University — Sociology, N1, Yerevan: YSU press, 1(33), pp. 20-31.